KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Aleš Doležal - Kandidát do voleb do poslanecké sněmovny v Praze 9
Zpět

Aleš Doležal - Kandidát do voleb do poslanecké sněmovny v Praze 9

Přidáno 11. 9. 2017
Ilustrační foto
Zastupitel MČ Praha 9 Ing. Mgr. Aleš Doležal (KDU-ČSL)
Děti jsou naše budoucnost, senioři naše odpovědnost
Ing. Mgr. Aleš Doležal byl do zastupitelstva devítky zvolen za KDU-ČSL, tedy jednu ze stran opoziční Trojkoalice. Přesto většinu politických stran v něm oceňuje za konstruktivní spolupráci, která „mi umožňuje naplňovat cíle naší strany, které lze stručně shrnout do konstatování, že senioři jsou naše odpovědnost a děti naše budoucnost,“ konstatuje Aleš Doležal.

Od letošního roku se Středisko sociálních služeb, které jako příspěvkovou organizaci zřizovala MČ Praha 9, změnilo na neziskovou organizaci Ústav sociálních služeb Praha 9. Jak tuto změnu vnímáte?
Jsem rád, že se Středisko sociálních služeb Praha 9transformovalo do podoby ústavu podle požadavků nového občanského zákoníku. Zmíněná transformace umožňuje zabezpečit jeho financování vícezdrojově, tedy nejen z rozpočtu MČ Praha 9 (např. MPSV ČR, hl. m. Praha, dárci…), což dovolí kromě jiného rozšiřovat služby pro seniory. Velká část financování sice leží na uživatelích služeb, nebo zdravotních pojišťovnách, ale tento příjem zdaleka nepokrývá náklady na zdravotní péči. Navíc nová právní forma sociálních služeb Prahy 9 nic nezměnila na tom, že MČ Praha 9 je jejich výlučným zřizovatelem.

Jaké sociální služby ústav poskytuje?
Ústav sociálních služeb MČ Praha 9 v současné době slouží zhruba 500 klientům. Domov seniorů s 87 lůžky jako jednu z mála pobytových služeb provozuje a zakládá přímo městská část. Povinnost nabízet dostupné ubytování pro seniory a lidi se zdravotním handicapem naplňuje Praha 9 provozem domu s pečovatelskou službou se 110 byty. Stejně jako obyvatelé domova seniorů i lidé žijící v domě s pečovatelskou službou mají k dispozici hezky upravené zahrady.
Jako jedna z mála městských částí se můžeme pochlubit denním stacionářem pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou, nebo podobným typem onemocnění. Exkluzivní je nejen jeho vybavení a stavební uspořádání, ale především nadstandardní přístup čtyř pracovníků, kteří si osvojili nejmodernější trendy práce s takto postiženými lidmi.

A jaké možnosti mají lidé, kteří v péči o sebe již vše nezvládnou, přitom ale chtějí zůstat doma?
Jim je k dispozici terénní služba, protože i naší snahou je pomoci našim občanům, aby mohli ve svém domově setrvat co možná nejdéle, nebo zde také zemřít. Vím, že rozmluvám o smrti se většina brání, i když k životu patří. Proto také dbáme, aby na specializace pracovníků v sociálních službách navazovala paliativní péče. Ve spolupráci s mobilním hospicem poskytuje Praha 9 služby klientům, kteří jsou již v terminálním stádiu a chtějí zemřít doma.

V poslední době se vžívá termín „mladý senior“ pro fyzicky i duševně aktivní lidi v důchodovém věku…
Více než 400 jich navštěvuje kulturně aktivizační centrum pro seniory spadající pod Ústav sociálních služeb Prahy 9, které nabízí mnoho aktivit – od tréninků paměti, výuky cizích jazyků přes rukodělné dílničky po vzdělávací programy a výlety, jež přispívají rovněž k vytváření a udržování společenských vztahů.

Sociální služby devítky se zaměřují i na nejmenší obyvatele městské části. Jakou dnes mají podobu?
Z bývalých dětských jeslí se staly dětské skupiny. Praha 9 disponuje důstojným zázemím pro 50 dětí, v němž pracují obětavé a šikovné tety. Navíc od května letošního roku čerpáme i prostředky z evropských fondů určené právě na provoz dětských skupin. Stručně řečeno, o kvalitní péči o ty nejmenší, kterou zajišťujeme, je stále velký zájem.

Velký zájem je také o místa v mateřských školách, kterých – jak se zdá – se letos opět nedostává. Co děláte v tomto směru?
Je pravda, že podle informací z konce června bylo do MŠ provozovaných MČ Praha 9 přijato 402 dětí a nepřijato 273. Jedná se přitom o děti s trvalým pobytem v Praze 9. Z 273 nepřijatých dětí je přitom 232 těch, kterým k 1. září tohoto roku nebudou ještě tři roky, a s ohledem na stupeň jejich vývoje a s tím související zvýšenou péčí ze strany učitelek jsme k jejich přijímání zdrženliví. Do konce září proto musíme umístit ještě 41 tříletých dětí, což s největší pravděpodobností nebude problém. Každý rok se totiž opakuje stejná situace: rodiče přijatých dětí nemají žádnou zákonnou povinnost sdělit, zda 1. září jejich dítě do školky nastoupí, takže nemálo jmen se dubluje v rubrice přijatých, ale i nepřijatých. Vyřešil by to centrální registr dětí v MŠ, který ale ministerstvo školství zatím odmítá. Když srovnáte počet míst v mateřských školách a počet dětí v registru obyvatel v předškolním věku, je kapacita školek dostačující.
Samozřejmě si uvědomujeme velký nárůst počtu nových obyvatel na devítce a s tím související zájem o místa v mateřských školách, ale se zdroji, které máme z tzv. rozpočtového určení daní, je vyloučené navyšovat kapacitu školek, jak bychom si přáli. Přesto Praha 9 od školního roku 2011/2012 vybudovala zcela novou MŠ Kytlická, zřídila další MŠ jakou součást základní školy Na Balabence, přístavbami v MŠ U Vysočanského pivovaru a U Nové školy získala dalších 7 tříd pro 178 dětí. Celkový nárůst kapacit MČ provozovaných MČ Praha 9 za posledních pět let představuje zvýšení téměř o třetinu. V příštím školním roce vznikne dalších 24 míst v MŠ Kovářská.

Text pod foto:
Ing. Mgr. Aleš Doležal